Fysiotherapie

Waarom fysiotherapie?

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van houding en/of beweging en de gevolgen van deze klachten voor de dagelijkse activiteiten.

Het doel van de fysiotherapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De fysiotherapeut probeert uw herstel te bevorderen en begeleidt u bij het:

  • verbeteren van lichamelijke functies, zoals uithoudingsvermogen kracht en coördinatie
  • leren omgaan met mogelijke beperkingen.
  • Bewegingsadvies

Een behandel traject bij de fysiotherapeut bestaat uit verschillende fasen. Eerst is er de aanmelding, vervolgens de anamnese, het lichamelijk onderzoek, de diagnose, behandeling en tenslotte de afsluiting.

Aanmelding bij de fysiotherapeut

Bij aanmelding bij de fysiotherapeut vraagt de fysiotherapeut (of administratief medewerker) naar algemene gegevens, zoals adres, geboortedatum etc. Ook wordt bekeken bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Het is daarom erg handig om bij het eerste consult het pasje van uw zorgverzekeraar mee te nemen. Ook wordt bij aanmelding naar de reden van verwijzing gevraagd. Tegenwoordig mogen patiënten echter ook zonder verwijzing van huisarts of specialist direct naar de fysiotherapeut. Dit wordt directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) genoemd.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie(DTF)

Wanneer u zonder verwijzing van huisarts of specialist met een klacht aan het bewegingsapparaat naar de fysiotherapeut gaat, moet de fysiotherapeut een vragenlijst met u doornemen om te bepalen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent, of dat u wellicht naar een andere hulpverlener moet gaan, dit wordt ook wel screening genoemd. Wanneer u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent, volgt de anamnese.

Anamnese door de fysiotherapeut

De anamnese is een zeer belangrijk gesprek met de fysiotherapeut om achter de aard van uw klachten te komen. De fysiotherapeut zal in het gesprek vragen naar pijn en wanneer u pijn hebt. Ook zal hij vragen op wat voor manier de klacht u beperkt, bijvoorbeeld doordat u niet kunt werken, sporten, klussen etc. Geeft in het gesprek ook aan wat u vervelend vindt aan de klacht. Het kan zijn de u de pijn niet zo erg vindt, maar wel dat u niet kunt sporten. In het gesprek zal de fysiotherapeut vragen of u al eerder bij een fysiotherapeut bent geweest, of u onder behandeling van een arts of andere hulpverlener bent. Ook zal hij vragen wat uw gezinssituatie is, wat voor werk en sport u doet en of u medicijnen slikt. Verder zal de fysiotherapeut vragen waar u denkt dat de klachten van komen en wat uw precieze verwachtingen zijn. Op basis van dit gesprek stelt de fysiotherapeut een voorlopige diagnose op, die hij in het lichamelijk onderzoek probeert te bevestigen dan wel te ontkrachten.

Lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut

Na de anamnese voert de fysiotherapeut het onderzoek uit. Bij het onderzoek probeert de fysiotherapeut op basis van de voorlopige diagnose te bekijken wanneer de klacht optreedt. De fysiotherapeut zal een actief en een passief onderzoek uitvoeren. Bij een actief onderzoek moet u zelf bewegen en bij een passief onderzoek beweegt de fysiotherapeut bepaalde lichaamsdelen. Ook zal de fysiotherapeut specifieke testen uitvoeren. Deze testen zijn bedoeld om een bepaalde diagnose te bevestigen of te ontkrachten. De gegevens uit de anamnese en het onderzoek worden gedocumenteerd.

Formuleren van de diagnose, behandeldoelen en start van de behandeling

Na anamnese en onderzoek analyseert de fysiotherapeut de gegeven en stelt een diagnose op. Op basis van de diagnose en in overleg met de patiënt stelt hij behandeldoelen op en een behandelplan. De behandelvormen van uw fysiotherapeut kan manipuleren, mobiliseren (passief bewegen) van gewrichten zijn, oefentherapie of massage zijn. Er wordt altijd bewegingsadvies en oefeningen voor thuis meegegeven.

Volgende consulten bij de fysiotherapeut

In het eerstvolgende consult bij de fysiotherapeut wordt gekeken hoe het met u gaat. Is de klacht minder geworden; kunt u beter bewegen; heeft u meer of minder pijn? Ook wordt gevraagd hoe de oefeningen gingen, of deze lichter of juist zwaarder mogen. Op basis van deze informatie wordt het behandelplan weer aangepast.

Afsluiting van het behandeltraject door de fysiotherapeut

Wanneer de klacht voorbij is, of de beperking zodanig verminderd is dat de patiënt het zelf verder kan oplossen, wordt de behandeling afgesloten. Wanneer er echter geen verbetering, kan in overleg de behandeling ook worden afgesloten. De fysiotherapeut schrijft altijd een verslag en stuurt dit naar je huisarts.